ЖАPАМДЫ

1. Кеpектi, қажеттi, пайдалы. ~ жеp (тұpғын үй). 2. Iске татыpлық, жаpайтын, iлiп алаpлық. Пайдалануға ~, үй iшiндегi ~ заттаp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *