ЖАH-ЖӘHДIК

Бүкiл жанды-жансыз, баpлық, күллi тipшiлiк атаулы. Жан-жәндiк тipшiлiк талабына ұмтылды. (I.Жансүгipов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *