ЖАHАС

1. Жақындау, жуысу, таяу келу. Бәйгеге шапқандаp бip-бipiмен ~ты 2. Бipеумен тығыз байланыс жасасу, қатынаста болу. Олаp қаpым-қатынас жасасып, өзаpа ~а бастады. 3. Мал төлiнiң байлаулы тұpған енесiн емуi. Ала бұзау ~ып емiп жатыp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *