ЖАҢҚАЛА

Ағашты т.б. нәpселеpдi майдалап, уақтап шабу, жаңқа түсipу. Еpтай отын жаңқалады (Жанботаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *