ЖАҢСАҚТАУ

Жаңылыстау, жалғандау, ағаттау. Осы жаңсақтау айтылған пiкip-ау деймiз (М.Әлiмбаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *