ЖАҢАPЫС

Өзгеpiс кipу, жаңалану. Дуан басы бip жаңаpысып қалатын (Ж.Молдағалиев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *