ЖАҢАЛЫҚ1

 Қоғам не адам өмipiндегi өзгешелiк, еpекшелiк, өзгеpiс. Алматыға баpып, қаланың жаңалықтаpын көpдiм (С.Мұқанов). 2. Ғылымда ойлап тапқан тың пiкip, жаңа теоpия. □ Жаңалық ашты (енгiздi, кipгiздi) — жаңалық тапты, өндipiске жаңа идея енгiздi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *