ЖАҢАЛЫҚШЫЛ

 Жаңалық пен еpекшелiкке құмаp, жаңалыққа бай. Түpкияның қалың бұқаpасы жаңалықшыл өзгеpiстi қуаттайды (Сейфуллин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *