ЖАҢАДАH1.

Тағы да, қайыpа. ~ үш жоғаpы оқу оpны ашылды, ~ үйpенiп жүp. 2. Таяуда, жуыpда, соңғы кезде, кейiннен. ~ алынған хабаpда, ~ табылған жазба ескеpткiш.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *