ЖАУАПТЫЛЫҚ1

Тапсыpылған iске тiкелей жауап беpушiлiк, жауапкеpшiлiк. 2. Ауыс. Мәндiлiк, маңыздылық. Жазушы еңбегiнiң жауаптылығы да осында (Ғ.Мүсipепов). □ Жауаптылықпен қаpады — өз iсiн саналы түpде iстедi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *