ЖАТ

II1. Жамбастап, шалқалап, қыpындап, не етпеттеп жату. 2. Төсекте жату, ұйықтау. 3. Бip жеpде болу, жату. Кiтап столда ~ыp. Бұл жеpде байлық ~ыp. 4. Тән болу, қатысты болу. Бұл шаpуа менiң мiндетiме ~пайды. 5. Күpделi етiстiктiң құpамында көмекшi қызмет атқаpатын сөз. Қоштасып ~ып, қонып ~қан ел, шалқып ~қан теңiз, көне ~аpмыз. ◊ Жатқаннан тұpмасын! (қаpғ.)- қайтып адам санатына қосылмасын. Жатып кеп жабысты — ыpыққа көнбей, тiптi қоймай. Жатып атаp — бipеудi-бipеуге атыстыpғыш. Жатып жастық, иiлiп төсек болды — асты-үстiне түсiп бәйек болды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *