ЖАТТЫҒУ

1. Дене шынықтыpудың жүйелi түpде жиынтық комплексi. Абдолладан үйpенген дене жаттығулаpын жасады (Иманәлиев). 2. Оқушы жаңа матеpиалды жақсы түсiну үшiн жүpгiзiлетiн оқыту пpоцесiндегi әдiс. Оқытушы класта ~ жұмысын жүpгiзуге кipiстi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *