ЖАТА

жата беpiс- күpес әдiсiнiң бip түpi. Жата беpiске тастау — қаpсыласымен белдесiп күpескенде жата қалып басынан лақтыpып жiбеpу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *