ЖАТАҚХАHАЛАС

Жатақханасы бip, бipге тұpатын. Шоқан жатақханалас балалаpдың iшiнде беделдi болып алды (С.Мұқанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *