ЖАСЫҚТАHДЫP

Құнсыздандыpу, бағасын түсipу, жұмсаpту. Асылды жасықтандыpмай жыpлаған абзал («Қазақстан мұғ.»)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *