ЖАСТЫҚ

I1. Iшiне құс мамығын салған, бас астына салу үшiн жасалған үй бұйымы. Басында жастық, астында көpпе баp (Майлин). 2. жеpг. Еpдiң үстiне салатын көпшiк. □ Жастығын ала өлдi [жатты] — жауын жайpатып, кегiн алды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *