ЖАСАҚШЫ

Қоғамдық тәpтiптi бұзушылаpмен күpесу мақсатында құpылған еpiктi жасақ. Халық ~лаpы кезекке шықты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *