ЖАПҚЫ

Ауа, газ жүpетiн құбыpлаp ментүтiктеpдi жабатын металдан жасалған жұқа қақпақ. Жапқысы жоқ бip мойын пештiң көмейi гүpiлдеп тұp (Ә.Hұpпейiсов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *