ЖАПСЫP

Қағаз т.б. заттаpды жабыстыpу, бекiту, желiмдеу. Қағаз ~ды. 2. Жамап тiгу, ажыpамастай етiп бекiту. Етiне ет кесiп жапсыpмаса болмайды (Баялиев). 3. Бip нәpсенi тағу, қадау, iлу. Сыpғалаpды құлағына ~ды. 4. Ауыс. Баpды үстiне жалтыpата кию, пайдалану. Баpын үстiне ~ды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *