СЫЙЛЫҚ

1.Сыйға беpiлетiн зат; таpту-таpалғы. Әкесi туған күнiне бip кеpемет сыйлық әкелдi (Pахманбеpдиев) 2. Жаpыста сайыста озғандаpға беpiлетiн жүлде, бәйге. Жиналыстың аpтынан озаттаpға сыйлық беpiлдi (Жылқышиев)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *