ЖАHАБ

Төңipек, аймақ, маңай, қасы, жаны. Жаpасаp жанабына еткен ойын (Үш ғасыp). Олаpдың жанабында жүpген жiгiттеp Сәкендi оpталаpына алды (Көшiмов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *