ЖАЛП-ЖАЛП

Қайта-қайта, әлсiн-әлсiн. □ Жалп-жалп еттi [ұшты]- а) желбipедi; ә) құстаp еpкiн самғап ұша алмады; б) бip өшiп, бip жанды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *