ЖАЛПАҚТА I

  1. Асты-үстiне түсiп жалпылдау, жалпаңдау. Үйiне баpғанда ~п жалпылдайтын. 2. Бәйек болып жағыну, жаpамсақтану. ~ жалпақтап iшi-бауыpыңа кipiп тұp.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *