Жануарлар математикасы

Сандар: Жануарлар математикасы

Негізгі деңгей
1) Бес әртүрлі бір таңбалы сан таңдаңыз. Әрбір санды тек бір рет қолдана отырып, келесі шарттарды қанағаттандыратын сан құрастырыңыз (мүмкін болса):

a) мүмкін болатын ең үлкен сан b) мүмкін болатын ең кіші сан
c) 75000-ға ең жақын сан d) ең үлкен жұп сан
e) ең кіші жұп сан f) ең үлкен тақ сан
g) ең кіші тақ сан h) ең үлкен квадрат болатын сан

2) Келесі сандарды өсу реті бойынша жазыңыздар:

a) 145; 32; 124; 654; 987
b) 92; 21; 654; 999; 1025; 325
c) 2145; 3254; 3214; 245; 145
d) 214; 19 012; 2457; 3215; 10 125
e) 99 999; 9999; 100 002; 5457; 325

3) Берілген сандар тізбегін жалғастырып, келесі үш мүшесін жазыңыз:

a) 2, 4, 7, 11, 16, b) 1, 4, 9, 16, 25, c) 2, 4, 8, 16, 32,
d) 800, 400, 200, 100, e) 4, 12, 36, 108, f) 1, 1, 2, 3, 5, 8,

4) Берілген температура тізбегін жалғастырып, келесі үш мүшесін жазыңыз:

a) 3, 2, 1, 0, -1, b) 6, 4, 2, 0, -2,
c) 5, 3, 1, -1, -3, d) -4, -2°, 0, 2, 4,

5) Температура көрсеткіштерін ең салқынынан бастап, өсу ретімен жазыңыз:

a) -6C, 5C, -8C, 0C, 1C b) -1C, -2C, 3C, 4C, 10C
c) -5C, 3C, -7C, 6C, -10C d) 8C, -2C, -6C, 9C, 8C

6) Температура көрсеткіштерін ең ыстығынан бастап, кему ретімен жазыңыз:

a) 4C, -1C, 9C, -5C, 11C b) 3C, -10C, 8C, -4C, 2C
c) 9C, -4C, -3C, 6C, -12C d) 7C, 4C, -2C, 12C, 0C

 

 

 

 


Орташа деңгей
1) Температура көрсеткіштерін ең салқынынан бастап, өсу ретімен жазыңыз:

a) -6C, 5C, -8C, 0C, 1C b) -1C, -2C, 3C, 4C, 10C
c) -5C, 3C, -7C, 6C, -10C d) 8C, -2C, -6C, 9C, 8C

2) Температура көрсеткіштерін ең ыстығынан бастап, кему ретімен жазыңыз:

a) 4C, -1C, 9C, -5C, 11C b) 3C, -10C, 8C, -4C, 2C
c) 9C, -4C, -3C, 6C, -12C d) 7C, 4C, -2C, 12C, 0C

3) Температура көрсеткіші қандай болады, егер:

a) -4-тан басталып, 7-қа өссе? b) -8-тан басталып, 8-қа өссе?
c) 5-тан басталып, 9-қа төмендесе? d) -2-тан басталып, 3-қа төмендесе?
e) -6-тан басталып, 4-қа өссе? f) 0-тан басталып, 4-қа төмендесе?

4) Төменде жазылған өрнектердің қайсысы дұрыс?

a) -8C<-3C b) -4C>-4C c) 6C>-4C
d) -30C<-10C e) -100C>-40C f) 25C<20C

5) Есептеңіз:

a) -7 + 4 b) -3 + 7 c) -4 + 8 d) -7 + 10
e) -1 + 4 f) 3 – 5 g) -2 – 9 h) 12 – 13

6) a) Түндегі температура көрсеткіші -3ºC. Ал күндіз температура көрсеткіші 10ºC.
Температура қанша градусқа өскен?

b) Күндіз температура көрсеткіші 7ºC. Түнде температура көрсеткіші -8ºC.
Температура қанша градусқа төмендеген?

 

 

 

 

 

 

Тереңдетілген деңгей
1) Келісі тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз?

a) -8C<-3C b) -4C >-4C c) 6C>-4C
d) -30C<-10C e) -100C>-40C f) 25C<20C

2) Есептеңіз:

a) -7 + 4 b) -3 + 7 c) -4 + 8 d) -7 + 10
e) -1 + 4 f) 3 – 5 g) -2 – 9 h) 12 – 13

3) a) Түнде температура көрсеткіші -3ºC. Күндіз температура көрсеткіші 10ºC.
Температура қанша градусқа өскен?

b) Күндіз температура көрсеткіші 7ºC. Түнде температура көрсеткіші -8ºC.
Температура қанша градусқа төмендеген?

4) Есептеңіз:

a) -3 + -5 b) -7 + -1 c) 10 + -6 d) 2 + -3
e) -10 + -1 f) 6 + -6 g) 15 + -1 h) 7 + -10

5) Есептеңіз:

a) -7 – -3 b) -3 – -4 c) 9 – -2 d) 10 – -7
e) -2 – -10 f) -4 – -5 g) 0 – -2 h) 5 – -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жауаптар

Негізгі деңгей
2) a) 32; 124; 145; 654; 987
b) 21; 92; 325; 654; 999; 1025
c) 145; 245; 2145; 3214; 3254
d) 214; 2457; 3215; 10 125; 19 012
e) 325; 5457; 9999; 99 999; 100 002

3) a) 22; 29; 37 b) 36; 49; 64 c) 64; 128; 256
d) 50; 25; 12,5 e) 324; 972; 2916 f) 13; 21; 34

4) a) -2, -3, -4 b) -4, -6, -8 c) -5, -7, -9 d) 6, 8, 10

5) a) -8, -6, 0, 1, 5 b) -2, -1, 3, 4, 10
c) -10, -7, -5, 3, 6 d) -6, -2, 8, 8, 9

6) a) 11, 9, 4, -1, -5 b) 8, 3, 2, -4, -10
c) 9, 6, -3, -4, -12 d) 12, 7, 4, 0, -2

Орташа деңгей
1) a) -8, -6, 0, 1, 5 b) -2, -1, 3, 4, 10
c) -10, -7, -5, 3, 6 d) -6, -2, 8, 8, 9

2) a) 11, 9, 4, -1, -5 b) 8, 3, 2, -4, -10
c) 9, 6, -3, -4, -12 d) 12, 7, 4, 0, -2

3) a) 3 b) 0 c) -4 d) -5 e) -2 f) -4

4) a) шындық b) жалған c) шындық d) шындық e) жалған f) жалған

5) a) -3 b) 4 c) 4 d) 3
e) 3 f) -2 g) -11 h) -1

6) a) 13 b) 15

Тереңдетілген деңгей
1) a) шындық b) жалған c) шындық d) шындық e) жалған f) жалған

2) a) -3 b) 4 c) 4 d) 3
e) 3 f) -2 g) -11 h) -1

3) a) 13 b) 15

4) a) -8 b) -8 c) 4 d) -1
e) -11 f) 0 g) 14 h) -3

5) a) -4 b) 1 c) 11 d) 17
e) 8 f) 1 g) 2 h) 8

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *