Сабақтас құрмалас сөйлем

Сабақтас құрмалас сөйлем

Басыңқы және бағыныңқы бөліктерден тұратын құрмалас сөйлемнің түрін сабақтас кұрмалас сөйлем деп атайды.
Мысалы: Бұл туралы тағы да тиянақтап алғысы келгенмен, Жанар-дың батылы бармады (3. Қабд.).
Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалуы дегенде, негізінен, бағыныңқы сыңардың баяндауышының орнындағы сөздің тұлғасы ескеріледі. Атап айтқанда:
1. Бағыныңқының баяндауышы көсемшеден жасалады: Теңіз жағасы-на көшіп келгелі, сары інгеннің бұрынғы жайылған өрісіне аңсары ауады да тұрады (Ә. Н.).
2. Бағыныңқы сыңардың баяндауышы септік жалғаулы есімшеден жасалады: Біз орнымыздан тұра бергенімізде, Есімбектің ауылы жағынан жүгіре басып келе жатқан Базарбай да көрінді (Ғ. М.).
З. Бағыныңқының баяндауышы есімше мен септеуліктің тіркесінен жасалады: Отауға жеткен соң, шешесі мен Шынар арбадан түсе сала, жүгіре жөнеліп, отауға кіріп кетті. (F. М.).
4. Бағыныңқының баяндауышы шартты рай тұлғалы етістіктен жасала-ды: Қонағы домбыра тартса, ол әнімен қосылады (Ү. Б.). Сабақтас құрмалас сөйлемдердің түрлері:
Сабақтас сөйлемнің беретін мағынасы бағыныңқы сыңарға тікелей байланысты. Мұндай мағыналардың өзі әр түрлі болады. Құрамындағы бағыныңқы сыңарлардың мағыналық ерекшеліктеріне қарай сабақтас құрмалас сөйлемнің мынадай түрлері болады:
1. Шарт бағыныңқылы сабақтас.
2. Қарсы бағыныңқылы сабақтас.
3. Себеп бағыныңқылы сабақтас.
4. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас.
5. Амал (қимыл-сын) бағыныңқылы сабақтас.
6. Мақсат бағыныңқылы сабақтас.
Бағыныңқы сыңары басыңқы сыңардағы ой, іс-әрекеттің жүзеге асу шартын білдіретін сабақтас құрмалас сөйлемнің түрін шартты бағыныңқы-лы сабақтас деп атайды.
Шартты бағыныңқылы сабақтастың бағыныңқы сыңары әр түрлі тұлғада келеді:
1. Етістіктің шартты рай тұлғасы: Қаранардың мен кедейлігін, аты-жөнін, фамилиясын пайдаланып жүрген болсам, сен оның өзін, қара күшін пайдаланып жүрсің. (Р.Райым,).
2. жұрнақты көсемше, кейде оның үстіне -ынша/-інше жұрнағы қоса жалғанады: Жаман айтпай, жақсы жоқ (мақал). Қыс бойы малда болған тракторларды жинап алып, жедел жөндеуді жолға қоймайынша, жұмыс өрістемейді (М. X.).
3. Жатыс септігіндегі өткен шақтық есімше: Осы көлдің көзін ашып, түбін тазартпағанда, мен саған айтайын, Кебек қарағым, бұл Сабындыкөл емес, Сасықкөл боп кетейін деп тұр. (3. А.).
Шарт бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бөліктері бір-бірінен үтір арқылы ажыратылады.
Шарт бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бағыныңқы сыңары қайтсе? не етсе? қайткенде? не еткенде? қайтпейінше? не етпейінше? қайтпей? не етпей? деген сұрақтарға жауап береді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *