БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ (экономика)

1. Басқару үрдісін ұйымдастыру әдістемесіндегі мендежмент қызметтері
2. Өндірісті ұйымдастырудың жаңа тұжырымдамалары.
3. Өндірісті ұйымдастыру – адам еңбегінің іс-әрекеті ретінде.
4. Қазақстандық өндірісті ұйымдастыруерекшеліктері.
5. Қызметтерді интеграциялаудағы басқару мақсаттарының рөлі
6. Практикада қолданылатын басқару үрдістерінің түрлері.
7. Менеджер тұлғасының жетілген үлгісін жобалау
8. Басқару шешімдерін ақпараттық-компьютерлік қолдау
9. Бақылаудың турлері.
10. Жедел (оперативті) контроллинг.
11. Стратегиялық контроллинг.
12. Иерархия и мақсаттылық.
13. Өндірісті ұйымдастыру эволюциясы .
14. Ұйымдағы менеджердің этикалық рөлі
15. Ситуациялық жағдай.
16. Ұйымдағы өзгерістерді басқару
17. Экономикалық және психофизиологиялық факторлардың еңбек өнімділігіне әсерлері
18. Жоспарлау – басқару қызметі
19. Ұйымдастыру – басқару қызметі
20. Қажеттіліктер мен ынталандыру жүйесі
21. Бақылау – басқару қызметі
22. Ұйымдағы коммуникациялық процесс
23. Ұйымдағы басшылық
24. Көшбасшылық: стильі, ситуациясы және тиімділігі
25. Қайшылықтарды басқару, күйзелістер мен өзгерістерді ұйымдастыру
26. Персоналдарды басқару: нысандары мен әдістері
27. Ұйымды басқару стратегиясы
28. Басқару мәдениеті мен стилі
29. Болжау – басқарудың негізі ретінде.
30. Басқарудағы жаңалықтар және оларды енгізу
31. Жаңа технологияларды таңдаудағы қиындықтар
32. Әлеуметтік жауапкершілік және этика
33. Өзара қызметті ұйымдатыру және өкілеттілік.
34. Өндірісті басқару: операциялық жүйе қызметі
35. Өндірісті басқару: кешенді басқару
36. Жүйелік жағдайлардың ерекшеліктері
37. Процесстік жағдай
38. Әлеуметтікэкономикалық жүйелердегі бизнес-процестердің  реинжинирингі
39. Иерархияны талдау әдісі (ИТӘ)
40. Морфологиялық синтез әдісі

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *