6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Сумен жабдықтау және канализация» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтары

 1. Объектіні сумен жабдықтаудың жалпы сұлбасы
 2. Құм ұстағыш, олардың қолданылуы және типтері
 3. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтауға арналған суды

     жылытқыштар, олардың жылу желілеріне қосылуы

 1. Суды жеткізгіштердің және су құбырлары желілері типтері. Су құбырлары желілерінің трассировка принциптері
 2. Су әкетудің толық жеке жүйесі, оның негізгі элементтері
 3. Ғимараттарды өрт қауіпсіздігіне қарсы сумен жабдықтау. Өрт сөндіруге қарсы спринкерлік және дренчерлі жабдықтар және қондырғылар, олардың қолданылуы
 4. Су құбырлары желілерінің гидравликалық есебінің әдістері және теориялық негіздері

8 . Сарқынды суларды тазартудың биологиялық әдістері, олардың қолданылуы

 1. Ғимараттардың канализациясының сұлбасы және жүйесі. Түрлі мақсаттағы ғимараттардың канализациясының негізгі элементтері және жүйеге қойылатын талап
 2. Су құбырлары желілерінің қондырғылары
 3. Сарқынды суларды тұндыру арқылы тазарту, қабылданатын ғимараттардың типтері
 4. Желілердің жолын белгілеу, ғимараттардың канализациялық желілерінің жабдықтары және қондырғылары
 5. Жер асты суларын қабылдағыш су алу ғимараттарының негізгі түрлері, олардың қолданылу жағдайы
 6. Суды әкетудің жалпы қорытылған жүйесі, олардың негізгі элементтері
 7. Трассировка, аулалық және ішкі алаңдық канализация желілерінің жабдықтары және қондырғылары.
 8. Суды пайдаланушылар. Суды пайдалану тәртібі. Суды пайдаланудың сатылы және интегралды графигі
 9. Жаңбыр және қар суын әкетуге арналған қондырғылар, гидравликалық есептердің негізі
 10. Ғимараттардың су сарқылу және канализация жүйелерін пайдалану және сынау
 11. Жағалық және арналық типтегі өзендік су алу ғимараттары, оларды қолданылу жағдайы, технологиялық сұлбасы
 12. Сарқынды суларды дезенфекциялау әдістері, олардық тиімділігі және қолданылуы аясы
 13. Ішкі канализация желілерінің есептік принциптері
 14. Өзендік су алу ғимараттарының гидравликалық есептері
 15. Аэротенктер олардың типтері және қолдануы
 16. Ішкі су құбырларындағы су арынын жергілікті жоғарылату есебі және қондырғылары
 17. Су алу ғимараттарын сортаңданудан, қалқымалы заттардан, түп мұздарынан қорғау шаралары. Балық қорғау
 18. Сарқынды сулардың тұнбаларын зиянсыздандыру әдістері, оларды санитарлық-гигиеналық бағалау
 19. Су өлшегіш түйіндер, олардың қолдану мақсаты, типтері және қондырғылары. Ғимараттардағы судың шығынын өлшеуге арналған құралдар.
 20. Табиғи судың құрамы. Оларды өңдеудің негізгі әдістері
 21. Суды әкету желілерін төсеу кезіндегі туындайтын табиғи және жасанды кедергілерден өтуге арналған ғимараттар
 22. Сумен жакбдықтау және суды әкету жүйесіндегі су көтергіш қондырғылардың типтері, олардың сипаттамасы.
 23. Ауыз суға қойылатын талап. Су тазарту станция ғимараттарының құрылымы және технологиялық сұлбаны таңдауға арналған негізгі критерилері
 24. Тікқұлама құдықтар, олардың типтері және қолдану аясы
 25. I көтергіш сорғы станциясының қондырғылары және оларды жобалаудың негізгі принциптері.
 26. Судың сапасын жақсарту технологиясындағы қолданылатын реагенттер, олардың қолданылуы
 27. Суды әкету сұлбасы, олардың санитарлыгигиеналық бағалау
 28. Негізгі канализациялық сорғы станцияларының қондырғылары және жобалаудың негізгі принциптері.
 29. Судың сапасын жақсарту технологиясындағы қолданылатын реагенттер, олардың қолданылуы
 30. Суды әкету сұлбасы, олардың санитарлыгигиеналық бағалау
 31. Негізгі канализациялық сорғы станцияларының қондырғылары және жобалаудың негізгі принциптері.
 32. Реагент шаруашылығы. Реагенттерді мөлшерлеу және дайындауға арналған аспаптар және құрылғылар
 33. Табиғи жағдайда сарқынды сулардың тұнбаларын кептіруге арналған ғимараттар, қолданылатын ғимараттар, олардың есебі
 34. Суды жұмсарту процесінің технологиялық негізі. Әдістердің жіктелуі және олардың сипаттамасы.
 35. Реагенттерді сумен араластырудың теориялық негіздері. Араластырғыштар, олардың конструкциялары және қондырғылары
 36. Канализациялық коллекторлардың бойлық қимасы және есебі
 37. Зауыттан дайындалған табиғи суды тазартуға арналған жабдықтар мен қондырғылар.
 38. Жапалақтану камераларының жіктелуі, олардың қолдануы, мақсаты және жұмыс жағдайы
 39. Аэротенктерді қолдану арқылы сарқынды суларды тазарту сұлбасы
 40. Құбырлардың ластану түрлері және себептері және өнеркәсіпті сумен жабдықтау жүйесіндегі жабдықтар. Судың тұрақтылығы және оларды анықтау тәсілдері
 41. Тұндыру арқылы қалқымалы заттарды жою процестерінің теориялық негіздері. Тұндырғыштардың типтері және олардың қолданалуы
 42. Сарқынды сулар тұнбасын механикалық кептір, қолданылатын қондырғылар, олардың орнатылуы және жұмыс істеу принциптері
 43. Өнеркәсіпті сумен жабдықтау жүйесіне арналған су салқындатқыш құрылымдар. Жіктелуі, жұмыс принциптері, негізгі технологиялық параметрлері.
 44. Қалқымалы тұнба қабатында суды тазалау. Мөлдірлеткіштер типтері, олардың қолданылу жағдайы және технологиялық бағалау
 45. Суды әкету жүйелерін конструкциялау
 46. Суды тұщыландыру және тұссыздандыру әдістері. Процестердің мағынасы, жіктелуі, қолдану жағдайы.
 47. Таулы және лайлылығы жоғары суларды жинаудың негізгі ерекшеліктері
 48. Биосүзгілерді қолдану арқылы сарқынды суларды тазарту сұлбасы
 49. Су ресурстарын реттеу.
 50. Су қоймаларынан, көлдерден және теңіздерден су жинаудың негізгі ерекшеліктері
 51. Флотация әдісі арқылы өндірістік сарқынды суларды тазарту, флотаторлар типтері, олардың құрылымдары және әрекет принциптері
 52. Табиғи су көздерінің сапасын бақылауды және қорғауды ұйымдастыру.
 53. Көлденең су жинағыштар, олардың конструкциялары, құрылымдары, қолдану тәртібі
 54. Өндірістік сарқынды сулардың ластану концентрациясы және шығынын орнықтандырғыштар
 55. Су ресурстарының ғаламдық және жергілікті ластануы.
 56. Түйіршікті жүктеме материалдары арқылы суды сүзгіден өткізу процесінің теориялық негіздері. Сүзгілердің жіктелуі
 57. Суды әкету желілері құрылымдарында қолданылатын құбырлар
 58. Су ресурстарына антропогендік әрекеттердің әсері.
 59. Жедел сүзгілер, олардың құрылымдары және негізгі технологиялық жұмыс параметрлері
 60. Сарқынды сулардың максималды және минималды қозғалыс жылдамдықтары, құбырлардың минималды еңісі
 1. Аудандар, бассейндер, аймақтардың су шаруашылық балансы және оларды құрастырудың методикалық негіздері.
 2. Баяу сүзгілер, олардың құрылымдары және негізгі технологиялық жұмыс параметрлері
 3. Су әкету желілеріндегі профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу барысындағы техникалық қауіпсіздігі
 4. Су шаруашылық кешені, олардың дамуының болашағы. Су ресурстарын кешенді пайдалануды жоспарлау.
 5. Жедел сүзгілердің ластағыш сиымдылығын жетілдіру жолдары
 6. Биогенді заттардан (азот, фосфор) биологиялық жолмен тазартылған сарқынды суларды тереңірек тазарту
 7. Су ресурстарын кешенді пайдаланудың экологиялық, санитарлық және әлеуметттік-экономикалық аспектілері.
 8. Түйіспелі мөлдірлеткіштер және түйіспелі сүзгілер, олардың жұмыс   принциптері, құрылымдары және қолданылуы
 9.  Оттекті режим бойынша қалқымалы және органикалық заттардан сарқынды суларды тазартудың қажетті дәрежесін анықтау
 10.  С ресурстарын кешенді пайдаланудың өзгешеліктері.
 11. Күшті тотықтар (хлор,озон) арқылы суды зарарсыздандыру. Процестің маңыздылығы, технологиялық сұлбасы
 12.  Ионды алмасу әдісі арқылы өндірістік сарқынды суларды тазарту
 13. Су ресурстарының жалпы сипаттамасы, олардың таралуы, реттелуі және қалпына келтіру. 
 14. Ультракүлгін сәулелері арқылы суды зарарсыздандыру олардың қолданылуы
 15.  Өндірістік сарқынды сулардың қалалық суды әкету желілеріне шығарылымының шарты
 16. ҚР су ресурстарының сипаттамасы.
 17. Суды дезодарациялау әдістері (аэрациялық, күшті тотықтар, сорбциялық) процестің маңыздылығы, қолданылуы
 18. Тазартылған  сарқынды суларды және өңделген тұнбаларды пайдалану жолдары 
 19. Су  шаруашылық саласындағы қарым қатынастардың ҚР заңды базасы.
 20. Жұқа қабатты тұндырғыштар, олардың құрылымдары және қолданылу саласы    
 21. Өндірістік сарқынды суларды тазартудың физика-химиялық әдістері: нитрализация, коагуляция, электродиализ, озондау. Олардың қолдану саласы
 22. Су және ғаламшар тіршілігіндегі адам өмірінің рөлі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *