Құбыр өткізгіштерін сынау және пайдалануға тапсыру

Құбыр өткізгіштерін сынау және пайдалануға тапсыру 
Жоспар:
1.Құбыр өткізгіштерін сынау және пайдалануға тапсыру
Толық монтаждалған құбыр өткізгіштері сыртқы қарауға және беріктігі мен тығыздығына сынауға ұшырауы тиіс.
Сыртқы қараумен монтаждалған құбыр өткізгіштерінің жобаға сәйкестігі және орындалған жұмыстар сапасының ҚНжЕ талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Монтаждалған құбыр өткізгіштерінің беріктігі мен тығыздығы оларда сынама қысымын жасау жолымен гидравликалық немесе пневматикалық сынаулармен тексеріледі.
Пластмасса құбыр өткізгіштерін сынауды құбырларды соңғы дәнекерлеу орындалғаннан кейін 2 сағаттан кейін жүргізуге рұқсат етіледі.
Сұйықтықтармен, сондай-ақ жанбайтын және улы емес газдармен толтырылатын импульсті және қосалқы құбыр өткізгіштерінің, командалық гидравликалық өткізгіштердің, жылытатын және қоректендіретін өткізгіштердің беріктігі мен тығыздығы гидравликалық сынақтармен тексерілуге тиіс.
Жанғыш және улы газдармен, сондай — ақ оттегімен толтырылған импульсті және қосалқы құбыр өткізгіштерінің беріктігі гидравликалық сынақтармен, ал олардың тығыздығы пневматикалық сынақтармен тексерілуге тиіс.
Оттегімен толтырылатын және беріктігі пневматикалық сынақтармен тексерілетін 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) аз қысым кезінде жұмыс істейтін құбыр өткізгіштер ерекшелік болып табылады.
Жанғыш және улы газдармен толтырылатын құбыр өткізгіштері жобада көзделген барлық жағдайларда қысымның төмендеуін анықтаумен тығыздыққа қосымша сынауға ұшырауы тиіс.
Оттегімен толтырылатын құбыр өткізгіштері барлық жағдайларда қысымның төмендеуін анықтаумен тығыздыққа сыналуы тиіс. Сынамалы қысыммен ұстау уақыты жобада белгіленеді, бірақ 12 сағаттан кем болмауы тиіс.
Құбыр өткізгіштері, егер олардағы қысымның төмендеуі мынадай мәндерден аспаса,сынақтан өтті деп есептеледі.:
жанғыш газдармен-1% в 1 с; Тығыздыққа пневматикалық сынақтар кезінде (беріктікке гидравликалық сынақтар жағдайында) құбыр өткізгішіндегі қысым сынауға дейін көтерілуі тиіс, бұл кезде сым тексеру және тығыз еместігін анықтау үшін қажетті уақыт ішінде болуы тиіс.
Құбыр өткізгіштерін пневмосынау кезінде ақауларды анықтау үшін көбік түзетін ерітінділер қолданылуы тиіс.
Пневматикалық сынақтар кезінде қысым астындағы құбыр өткізгіштерін балғамен соғуға жол берілмейді.
Егер пневматикалық сынақтар кезінде манометр бойынша қысымның төмендеуі анықталмаса және буындар, жарықтар мен Ағыстар анықталмаса, құбыр өткізгіштері пайдалануға жарамды болып саналады.
Сынақ аяқталғаннан кейін белгіленген нысан бойынша сынақ актісі жасалуы тиіс.
Бақылау сұрақтары:
1. Құбыр өткізгіштерін сынау қандай мақсатпен жүргізіледі?
2. Құбыр өткізгіштерін сынау түрлерін атаңыз?
3. Сынақ қысымының шамасы неге байланысты?
4. Сынақ тәртібі?

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *