Электр сымдарын монтаждау

Электр сымдарын монтаждау

Жоспар
1 Электр сымдарын анықтау, тағайындау және жіктеу.

Электр сымдары-бұл автоматтандыру жүйесінің әртүрлі элементтері мен құралдарының (бастапқы және қайталама аспаптар мен реттегіштер, қосу реттегіш аппаратурасы, электр жетектері және сигналдық арматурасы бар қоректендіру қалқаншалары) электр контактілі қосылыстарын қамтамасыз ету үшін қолданылатын қосу желілері.
Электр сымдары ретінде мыс, мыс-алюминий және алюминий желілері бар электр сымдары мен кабельдері пайдаланылуы мүмкін. Алайда, автоматтандыру жүйесінің сенімді және авариясыз жұмысы үшін мынадай жағдайларда мыс желілері бар сымдар мен кабельдерді қолдану қажет: В-I және В-Іа класты жарылыс қаупі бар үй-жайларда, қуаты 100МВт және одан жоғары генераторлары бар электр станцияларында, кернеуі 220 кВ және одан жоғары қосалқы станцияларда, икемді сымдарды қолдану талап етілетін жылжымалы қондырғылар үшін, сымдардың және кабельдердің диаметрі 0,5—1 мм кезінде телемеханика
Бақылау және реттеу аспаптарының өлшеу тізбектерінде, олардың жұмыс істеу принципі өлшенетін шаманы датчиктің сезімтал элементінің электрлік кедергісіне түрлендіруге негізделген, 4,5 В және одан төмен кернеу кезінде мыс желілері бар сымдар мен кабельдерді (мысалы, кедергі термометрлерінің тізбектерінде) қолдану керек. Бұл ұсыныс сымдар мен кабельдердің жалғанған жерлерінде өтпелі кедергінің ықтимал ұлғаюымен (алюминий талсымдарын қолданған жағдайда) және осының негізінде өлшеу қателігінің көбеюімен байланысты.
Бақылау және автоматика жүйелеріндегі электр сымы деп оларға қатысты әр түрлі бекіткіштері, тіректері және қорғау конструкциялары бар сымдар мен кабельдердің жиынтығы түсініледі.
Жұмыс жағдайларына байланысты электр сымдары ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі деп ғимараттардың, құрылыстардың және үй-жайлардың ішінде салынған және тікелей атмосфералық әсерден қорғалған электр сымдары аталады.
Сыртқы деп ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғалары бойынша, олардың арасында, қалқалардың астында, сондай-ақ көшелер мен жолдардан тыс 25 м дейінгі аралықтары бар тіректерде салынған және тікелей атмосфералық әсерге ұшырайтын электр сымы аталады.
Орындау тәсілі бойынша электр сымдары ашық,қабырғалар мен төбелердің беті бойынша төселген және ғимараттардың конструктивтік элементтерінде (қабырғаларда, едендерде, жабындарда) төселген жасырын болып бөлінеді. Ашық сым стационарлық, жылжымалы және жылжымалы болуы мүмкін.
Мақсаты бойынша электр сымдары пирометрлік және электрлік болып бөлінеді; орындау тәсілі бойынша— өлшеу, командалық және қоректендіру желілеріне бөлінеді.
Өлшеу сымдарына мыналар жатады: алғашқы құрылғыларды (термометрлер, пирометрлер) екінші реттік аспаптармен (милливольтметрлер және потенциометрлер) қосатын пирометрлік импульсті тізбектер; кедергі термометрлерін логометрлермен немесе көпірлермен қосатын тұрақты ток өткізгіштері; екінші реттік аспаптармен газоанализаторлардың датчиктері; кернеуі 127 В ауыспалы электр тогында жұмыс істейтін және екінші реттік аспаптармен бастапқы құрылғыларды (Шығын өлшегіштер, тартқыш өлшегіштер, деңгей өлшегіштер) жалғастырушы индукциялық жүйенің өткізгіштері.; датчиктерді және бастапқы құрылғыларды қайталама аспаптармен қосатын ауыспалы ток сымдары.
Командалық өткізгіштер командалық аспаптар мен құрылғыларды атқарушы тетіктермен және сигналдық құрылғылармен қосады.
Қоректендіруді енгізу әуе желісінен, трансформаторлық және басқа құрылғылардан болуы мүмкін.
Ауа желісінен енгізу деп ғимараттың сыртқы қабырғасына (төбесіне) орнатылған оқшаулағыштардан бастап енгізу құрылғыларына дейінгі сыртқы сымдарды ішкі сыммен қосатын электр сымы аталады.
Қорғалған оқшауланған сым деп Электр оқшаулағышының үстінен сымдарды механикалық зақымданудан қорғайтын металл немесе өзге де қабығы бар сым аталады (иірімжіп сымының орамасы мен орамасы мұндай қорғаныс болып табылмайды).
Қорғалмаған оқшауланған сым деп оқшаулауы механикалық зақымданудан арнайы қабықпен қорғалмаған сым аталады.
Кабель желісі-бір немесе бірнеше жалғағыш және шеткі муфталары (бітеуіштері) және бекіту бөлшектері бар кабельдерден тұратын электр энергиясын немесе жеке импульстерді беруге арналған желі
Кәбілдік құрылыс онда кәбілдерді (кәбілдік коллекторлар, туннельдер, каналдар, шахталар және кәбілдік құдықтар) орналастыруға арналған.
Бақылау сұрақтары:
1. Электр сымына анықтама беріңіз.
2. Электр сымдарының желілері қандай металдардан жасалады?
3. Қандай жағдайларда автоматтандыру жүйелерінде мыс желілері бар электр сымдарын қолдану керек?
4. Автоматтандыру жүйесінің өлшеуіш электр сымдарын атаңыз?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *