АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰБЫР ӨТКІЗГІШТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. ҚҰБЫРЛАР НОМЕНКЛАТУРАСЫ

АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰБЫР ӨТКІЗГІШТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. ҚҰБЫРЛАР НОМЕНКЛАТУРАСЫ.

1 Құбыр өткізгіштеріне қойылатын техникалық талаптар.
2 Құбырлардың номенклатурасы мен материалдары.
3 Сортты және құбырлардың материалын таңдау.

Құбыр өткізгіштерін монтаждау үшін пайдалану шарттары мен коррозияға төзімділікке қойылатын талаптарға байланысты әртүрлі материалдардан: көміртекті және қоспаланған болаттан, түсті металдардан және олардың қорытпаларынан (алюминий, мыс, қола, титан және т.б.), металл емес материалдардан (винипласт, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен, фторпласт, резеңке және шыныдан) жасалған құбырларды таңдайды.
Құбыр өткізгіштері автоматтандыру жүйесінің (СА) элементі ретінде осы жүйелер мен жалпы объектіні сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
Осы позициялардан құбыр сымдары:
1) қажетті пайдалану шарттарын ескере отырып, тығыз және берік болу және осы қасиеттерді СА Берілген қызмет ету мерзімі ішінде сақтау;
2) СА-да қосымша қателіктердің және Ұйытқу әсерлерінің көзі болмауы;
3) ең үнемді тәсілдермен орындалуы;
4) пайдалануға ыңғайлы болуға, технологиялық және инженерлік жүйелерді тоқтатпай жөндеуді, сондай-ақ олар қызмет көрсететін жабдықты тоқтатпай СА (құбыр өткізгіштерін жөндеуді қоса алғанда) жөндеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беруге;
5) қоршаған ортаның климаттық және механикалық факторларының әсеріне төзімді болуға тиіс.
СА құбыр өткізгіштерінің механикалық беріктігі және келесі жағдайларда жұмыс істеу кезінде қажетті беріктік қоры бар қосылыстар мен қосылыстардың тығыздығы болуы тиіс:
1) өтетін заттар жағынан да, қоршаған орта жағынан да агрессивті әсерлерді ескере отырып, барынша мүмкін болатын температуралар кезінде (соның ішінде үрлеу және сынау кезінде) олар бойынша өтетін заттардың тарапынан барынша мүмкін болатын қысымдардың әсері кезінде;
2) Технологиялық жабдықтың және олар салынған тірек конструкцияларының дірілі әсер еткен кезде;
3) Құбыр өткізгіштерін толтыратын заттардың пульсациясы әсер еткен кезде.
Құбыр өткізгіштерінің беріктігі мен тығыздығы құбырлардың сортаментін, оларды өткізгіштің бүкіл ұзындығы бойынша қосу әдістерін, оларды ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс элементтеріне бекіту беріктігін дұрыс таңдаумен қамтамасыз етілуі тиіс. Жобалау кезінде қабылданған тірек және (қажет болған жағдайда) көтергіш конструкциялар механикалық факторлардың әсер етуі жағдайында автоматтандыру жүйелерінің құбыр өткізгіштерінің тұрақты пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
Импульстік және командалық байланыс желілері құбырларының өтпелі қималары динамикалық қасиеттері бойынша оңтайлы болуы тиіс, яғни олар басқа тең жағдайларда олар бойынша берілген қашықтыққа сигналдарды беру уақыты ең аз болатындай болуы тиіс.

2 құбырлардың номенклатурасы мен материалдары.
Пластмассалық беріктілік сипаттамаларымен салыстырғанда анағұрлым жоғары, қызмет ету мерзімі үлкен және жарылыс-өрт қауіпсіздігі көрсеткіштері бойынша қолданудың үлкен саласы бар металл құбырлы сымдарды көбінесе қолдануға рұқсат етіледі.
Жалпы өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелерінің құбыр сымдары үшін келесі құбырларды қолдану ұсынылады:
1) МЕМСТ 3262 бойынша қарапайым және жеңіл шартты өтетін 8, 15, 20, 25, 40 және 50 мм болат газ өткізгіш;
2) қабырғасының қалыңдығы 1 мм кем емес сыртқы диаметрі 8, 10, 14, 16 және 22 мм ГОСТ 8734 бойынша суықтай деформацияланған жіксіз болат;
3 ) Сыртқы диаметрі 6, 8, 10, 14, 16 және 22 мм ГОСТ 9941 бойынша Коррозияға төзімді болаттан жасалған, қабырғасының қалыңдығы 1 мм кем емес суықтай және жылуға деформацияланған жіксіз суықтай және жылуға төзімді болаттан жасалған.
15, 25 және 35 мм;
4) МЕМСТ 617 бойынша қабырғасының қалыңдығы 1 мм кем емес сыртқы диаметрі 6 және 8 мм мыс;
5) алюминийден және алюминий қорытпаларынан жасалған МЕМСТ 18475 бойынша сыртқы диаметрі 6 және 8 мм қабырғасының қалыңдығы 1 мм кем емес.
Байланыстың импульстік желілері үшін 1050 МЕМСТ бойынша 10 және 20 көміртекті болаттан жасалған 8734 МЕМСТ бойынша жіксіз құбырларды қолдану ұсынылады.
Бұл беріктік, өрт және жарылыс қауіптілік шарттарымен рұқсат етілген барлық жағдайларда СА құбыр өткізгіштері үшін пластмасса құбырларды қолдану керек.
СА құбыр сымдары үшін келесі пластмасса құбырларды қолдану ұсынылады:
1) полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар төмен (ПНД) және жоғары (ӘҚЖ) қысым ГОСТ 18599;
2) поливинилхлоридті пластикаттан жасалған иілгіш түтіктер (ПВХ) ТУ 6-19-254 бойынша;
3) ТШ 6-19-272 бойынша жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған түтіктер;
4) ТШ 16-505.720 бойынша пневматикалық және пневмоэлектрлік полиэтилен құбырлары бар кабельдер.
Құбыр сымдарына қатысты қысымның үш негізгі ұғымын пайдаланады:
шартты РҚ-нақты материалдар мен олардың сипаттамалары үшін беріктікке есептеумен негізделген белгілі бір өлшемдегі құбыр өткізгіштерінің ұзақ жұмысы қамтамасыз етілетін орта температурасы 20°С кезіндегі ең көп артық қысым; шартты қысымның мынадай қалыпты мәндерінің қатары белгіленген: 0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 16; 25; 40; 64; 80; 100 НҚА;
жұмыс раб-толтырушы ортаның Жұмыс температурасы кезінде құбыр өткізгіштерінің ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін артық қысым;
сынама Рпр-құбырлы сымдар немесе олардың жекелеген бөліктері беріктігі мен тығыздығына гидравликалық немесе пневматикалық сынауға ұшырайтын артық қысым.
Құбыр тораптары мен блоктарын біріздендіруді және қосу және бекіту бөлшектерінің номенклатурасын қысқартуды қамтамасыз ету үшін тізбесі анықтамалық әдебиетте келтірілген құбырларды қолдану ұсынылады.
Сызбаларда құбырлардың өлшемдерін белгілеу үшін бұл құбырдың сыртқы диаметрі Dн=14 мм, қабырғаның қалыңдығы s=2 мм.
Бұдан басқа, болат құбырлар үшін бірқатар жағдайларда шартты диаметр ұғымы қолданылады, онда құбырдың номиналды ішкі диаметрі түсініледі; осылайша құбырдың номиналды ішкі диаметрі 100 мм шартты өту үшін жазады: Dу=100 мм.
Пневматикалық автоматика жүйелерінің командалық құбыр өткізгіштері үшін жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған Жеті және он екі түтіктен тұратын пневматикалық кабельдер де қолданылады.
Пневмокабель-спиральды және жалпы қабыққа салынған пластмасса құбырлардың шоғыры.
Оны құбыр сымдарын бекітілген монтаждау үшін қолданады -40-тан +60 о с дейінгі температура диапазонында 0,6 МПа-ға дейінгі шартты қысым кезінде құбыр материалы тіреуіштеріне ауа мен заттарды тасымалдау.
Болат құбырлар ұзындығы кемінде 6 м; мыс, алюминий, полиэтилен және поливинилхлоридті — ұзындығы кемінде 25 м бухталарда; диаметрі 6 мм құбырлардан жасалған пневмокабель — ұзындығы кемінде 150 м, ал диаметрі 8 мм құбырлардан жасалған — ұзындығы 250 м.

3Сортты және құбырлардың материалын таңдау.
Құбырлардың сортын және материалын анықтау есебіне мыналар кіреді: материалдың негізгі түрін анықтау: пластмасса немесе металл құбырлар;
мүмкін болатын кешігулерге, өлшенетін параметрдің шамасына және желінің ұзындығына байланысты құбыр диаметрін анықтау; беріктік пен ұзақ мерзімділік шарттарынан құбыр қабырғасының қалыңдығын анықтау;
құбырлардың сорты мен материалдарына қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, құбырдың үлгі өлшемін түпкілікті анықтау.
Нақты автоматтандыру объектісі үшін құбыр өткізгіштерінің сорты мен материалын таңдауды жобалау ұйымы объектінің тән пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асыруы тиіс.
Бақылау сұрақтары:
1. Автоматтандыру жүйелерінің құбыр өткізгіштері қандай материалдардан жасалады?
2. Автоматтандыру жүйелерінің құбыр өткізгіштеріне қандай талаптар қойылады?
3. Пневмокабельдің құрылымы?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *