Ойнайық та ойлайық

№12
Білім беру салалары: Қатынас, әлеумет Бөлімі: Қазақ тілі.
Тақырыбы: Ойнайық та ойлайық.
Мақсаты: өткен тақырыптар бойынша сөздерді қайталау, білімдерін бекіту.
Білімділік міндеті: меңгерген сөздерді ауызекі сөйлеу тілінде қолдануға талпындыру. Қазақ тіліндегі сөздер мен сөйлемдерді түсініп және күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету. Дамытушылық міндеті: ойлау қабілеттерін дамыту, сұраққа толық жауап беруге машықтандыру. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру.
Тәрбиелік міндеті: бірлесе жұмыс істеуге тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер:
Жасайды: берілген тақырыптар бойынша сөздер біледі.
Түсінеді: ұжымдық ойында бір-біріне көмектесу керек екенін түсінеді.
Қолданады: сөздерді сөз тіркестерімен айтады, сұраққа сөйлеммен жауап береді. Қолданылатын көрнекі құралдар: қуыршақтар – Сәуле мен Арман, демонстрациялық материалдар, қима суреттер, жұмыс дәптері. Билингвалды компонент: ойна – играть, ойлан – думай.

ҰОҚ барысы
1. Ұйымдастыру кезеңі
Шаттық шеңбер
Достар бері келіңдер, Қолдарыңды беріңдер. Шаттық толы шеңберге, Қуанышпен еніңдер!
Бәрін біліп алатын,
Мен бақытты баламын.
Ән «Кел, балалар, ойнайық» тыңдату. Ән қандай? Ән көңілді. Кө-ңіл-ді.
2.Негізгі кезең
Ғажайып сәт. Қонаққа қуыршақтар – Сәуле мен Арман келеді. – Сәлеметсіздер ме?!
Ойын ойнауға шақырады. «Қызық екен» ойыны
Балалар екі топқа бөлінеді. Педагог балаларға түрлі түсті суреті бар парақтарды таратады. Олар түсі бірдей парақтарды бір-бірімен біріктіреді. Екі топқа ортақ тапсырма беріледі, топтар кезекпен жауап береді. Әрбір жауап бір ұпай.
1. Тапсырма. Күз тақырыбы бойынша сұрақтар:
• Күз мезгілінің ерекшеліктерін ата?
• Күз айларын ата?
• Күз туралы тақпақ оқы?
• Сурет бойынша сөйлем құра.
2. Көгөністер.
• Қандай көгөністерді білесің?
• Артығын тап? (Қызанақ, сәбіз, алма, пияз) қима суреттерден көрсету. • Сурет бойынша сөйлем құра.
3. Жемістер.
• Қандай жемістерді білесің?
• Артығын тап? (Алма, өрік, алмұрт, құлынай).
• Жемістер туралы жұмбақтар айтыңдар? • Сурет бойынша сөйлем құра.
4. Жидектер.
• Қандай жидектерді білесің?
• Аудармасын тап? ягоды – … (жидектер), смородина – … (қарақат), клубника – …
(құлпынай), малина – … (таңқурай).
• Сурет бойынша сөйлем құра.
Ойын соңында ұпайларын санап жеңімпазды анықтайды.
Сергіту сәті
Ал, балалар, тұрамыз, Айналаны шоламыз.
Біз гүлдерше өсеміз, Жапырағы жайқалған.
Сабақтары салалы,
Желге ырғалып шайқалған.
Жұмыс дәптерімен жұмыс.
1.Суретте қай жыл мезгілі бейнеленген? Күз мезгілінің суретін аяқтап сал. Күздің белгілерін ата. Педагог жеке жұмыс жүргізеді.
3. Рефлексия.
Педагог қорытынды жасайды. Балаларды мадақтау, жігерлендіру.
– Жұмыс дәптерінде сендер өздеріңнің игерген білімдеріңнің дәрежесін, үлгерімдеріңді смайл арқылы белгілейсіңдер. Қуыршақтар балалармен қоштасады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *