Есімдіктің сөзжасамы. Үстеудің сөзжасамы.

2012-2013 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері:

 

Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Весовые доли

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

 

5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған «Қазақ тілінің морфологиясы мен сөзжасамы» пәнінен

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

 

1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

20

27

26

27

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

6

6

6

6

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

56

Бақылау нысаны

 

Т

Т

Т

Т

Макс.балл

7

14

14

14

14

Қосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ҚМ1

 

КМ2 

 

ҚМ3

 

20

Бақылау нысаны

 

 

 

Т

 

Т 

 

Т

 

Макс.балл

 7

 

 

7

 

 6

 

7

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Межелік бақылау

 

 

 

 

 

 

 

МБ 

 

Макс. балл

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

2 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

Бар-лығы

Апта ішіндегі максималды балл

22

29

30

19

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

21

Бақылау нысаны

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

6

6

6

3

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

59

Бақылау нысаны

 

Т

Т

Т

Т

Макс.балл

9

16

16

18

9

Қосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ҚМ1

 

КМ2 

 

ҚМ3

 

20

Бақылау нысаны

 

 

 

Т

 

Т 

 

Т

 

Макс.балл

 

 

7

 

 6

 

7

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

 

 

 

 

МБ 

100 

 

100

Межелік бақылау

 

Макс.балл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ  – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; Т – тексеру; ҚМ-қосымша материалдарға дайындық(СОӨЖ ұпайы);  МБ-межелік бақылау. Межелік бақылауға АУ бойынша балдары бар студенттер босатылады. АУ мен МБ бағалары бойынша пән бойынша студенттердің рейтингілері (Р1 және Р2) анықталады.

 

11 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы ұпай 100 б. қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

— дәріске қатысу – 2 балл.

— тәжір. сабаққа қатысу – 1балл.

— тәжір. жұмысты орындау – 4 балл

Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

  • Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру -2 балл;
  • Жаттығу жұмыстарын орындау-1 балл;
  • Грамматикалық талдаулар жасау -1 балл.

Өздік жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

  • материалды толық меңгеру -3 балл.
  • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу-2 балл
  • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы -2 балл.

—   Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 2 ұпай.

 

Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.

 

Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

  • сабақты босату (себепсіз);
  • тапсырмаларды уақытымен орындамау;
  • тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаққа себепті жағдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаққа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ ұпай азайтылады.

 

 

Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:

 

Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р1, Р2, Е, С, КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ұпай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

 

 

 

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

 

Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді

 

 

 

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

 

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+…+Қnn

К12+…+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *