СТЕНИКАЛЫҚ

СТЕНИКАЛЫҚ (грек. sthenos – қаз. күш деген мағынада) – индивидтің жұмысқа барынша қабілеттілігінің әртүрлі бөгеттерге беріктігінің, тіпті бірнеше тәулік бойына ұйықтама- ғанның өзінде ұзақ уақыт үздіксіз қызмет атқаруға қабілеттіліктің си- паттамасы. С.-тың қарама-қарсы ұғы- мы – астеникалық.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *