СОТТЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА

 

СОТТЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА – Қылмыстық істер- ді іс жүзінде айғақтаудың басты ны- сандарының бірі. Мұндай сараптама тергеушінің анықтауы бойынша қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормаларына сәйкес келу-келмеуі айыптаушыларға, куәгерлер мен жәбірленушілерге қатысты қолда- нылады. Соттық-психологиялық сараптаманың негізгі мақсаты – қыл- мыстық істегі ақиқатты анықтаудағы қылмысқа тартылған адамның пси- хикалық ерекшеліктерін көрсету. Соттық-психологиялық сараптама- ның жекелеген аспектілері қылмыс жасаған сәтте аффекті жағдайында болмағанын куәлар мен жәбірле- нушілердің берген мәліметтерін дұрыс талдау, ақиқат айғақтар беруге принциптілік және т.б.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *