СМИРНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1894-1980) – орыс психологі. Психология ғылымдары- ның докторы, КСРО педагогикалық ғылымдар академиясының толық мүшесі, Мәскеудегі психология инс- титутының директоры. Жалпы және педагогикалық психология саласы- ның өкілі. Ес процесін зерттеуші. Негізгі еңбектері: «Есте қалдыру пси- хологиясы» (1948), «Ес психикасы- ның мәселелері» (1966), «ССРО-да- ғы психология ғылымының қазіргі жағдайы және дамуы» (1975) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *