СКАУТИЗМ

СКАУТИЗМ (ағылш. scout – бар- лаушы) – балаларды, жасөспірімдер мен бозбалаларды тәрбиелеу жүйе- сі. С. скаутинг принциптеріне – ба- лаларды мектептен тыс тәрбиелеуді ұйымдастырудың педагогикалық әдістемелеріне негізделген. Қоғам- дық балалар және бозбалалар қоз- ғалысында көрінеді. С. – әлеуметтік тегіне және дініне тәуелсіз, барлық, жастар үшін ашық ерікті мемлекеттік емес, саяси емес тәрбиелеуші қоз- ғалыс. С.-нің негізгі мақсаты – жас- тардың зияттық, қоғамдық және ру- хани әлеуеттерінің дамуына, олар- дың жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасуына көмескілеу. С. – көп- теген халықаралық балалар және жасөспірімдер қозғалыстарының бі- рі. 1907 жылдан бастап, оған 250 млн- нан астам адам қатысты. Қазіргі кез- де скауттық ұйымдар 160-тан астам елде бар және 16 млн-нан астам адамды біріктіреді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *