СЕРГЕКТІК

 

СЕРГЕКТІК – адамның белгілі бір іс-әрекеті жүзеге асыру жағдайын- дағы жүйке жүйесі белсенділігінің не функциялық күйінің мінез-құлық- тық көрінісі. С. мезгіл-мезгіл ұйқымен орын ауыстырып, сергектік-ұйқы циклін құрайды. С.-тің мынадай дең- гейлері сараланады: ширығудың шекті деңгейі белсенді сергектік, байсалды сергектік. С.-тің әрбір дең- гейі вегетациялық. моторлық және электроэнцефалографиялық көрсет- кіштер кешенімен ажыратылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *