СӘТСІЗДІКТЕРДЕН ҚАШУ МОТИВІ

СӘТСІЗДІКТЕРДЕН ҚАШУ МОТИВІ – адамның кез келген жағдай- да сәтсіздікке ұшырамауға ұмтылуы, әсіресе оның жасаған еңбектері мен нәтижелерін басқа адамдар бағалап қабылдағанша кез келген жағдайда адамның сәтсіздіктен құтылуға ты- рысуы. С.к.м. түрткісіне бой алдырған адам сол үшін өзінің бастапқы мақ- сатынан толық не белгілі мөлшерде бас тартуға дейін барады. С.қ.м. үл- герімі нашар балалардың тапсырма орындамау себебін түсіндіргенде жиі байқалады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *