СЕНДІРУ

СЕНДІРУ (Иландыру) – бір адамның мағынасыз түрде басқа адамның психологиясы мен қылығын белгілі дәрежеге өзгерту. С. адамда қажетті қасиеттерді дамыту мақсатында, оның санасына, еркіне және сезіміне жан- жақты әсер ету. С. – 1) адамның өз көзқарасын өзгелерге қабылдатуға бағытталған іс-әрекеті. С. адамның танымдық, сезімдік және ерік қа- сиеттерінің деңгейіне тікелей тәуел- ді; 2) бір нәрсеге сенімділік; 3) бала- ның сана, сезім, тәжірибесіне бағыт- талған тәлімдік әсер әдісі; 4) ақпарат- тық қабылдаудың белгілі бір кезеңі.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *