СЕЗІМ МҮШЕЛЕРІ

СЕЗІМ МҮШЕЛЕРІ – сыртқы дү- ниені адам санасына жеткізетін ка- налдар. С. м. адамның сыртқы ортада және өз ішкі күйінде бағдарлай алуына мүмкіндік береді. Адамда қоршаған дүниеден ақпаратты алу тепе-теңдікте немесе баланста бо- луы кджет. Ақпараттық балансқа қарсы ақпараттық салмақ түсу мен ақпараттық жетіспеушілік (сенсор- лық изоляция) сияқты құбылыстар кездеседі. Бұл екі келеңсіз жағдай- лар организмнің күрделі функцио- налдық бұзылысына алып келеді. Секемшілдік – адамның өзінің және өзіне жақын адамдарының денсау- лықтарының ахуалына қорқыныш- пен, қауіптілікпен, үрейленулермен қарауға бейімділігі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *