САРБАЗ ПСИХОЛОГИЯСЫ

САРБАЗ ПСИХОЛОГИЯСЫ адамды әскери жағдайда, олардың ұрыс кезіндегі психикалық ерек- шеліктерін (ерік-жігерін, мінезін, ұжымдағы рөлін және т.б.) зерттей- тін әскери психологияның бір са- ласы. Негізгі мақсаты – сарбаздың психологиясын зерттеп, жаңа жағ- дайға, соғыс жағдайында командир мен қатардағы жауынгердің қарым- қатынас мәселелерін қарастырады. М.Мұқановтың «Кеңес жауынгерле- рінің Ұлы Отан соғысы жағдайын- дағы ерліктері» атты диссертация- сында (1953), Б.Момышұлының «Со- ғыс психологиясы» атты еңбегінде (1944) баяндалған.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *