САНА МЕН ІС-ӘРЕКЕТТІҢ БІРЛІГІ

САНА МЕН ІС-ӘРЕКЕТТІҢ БІРЛІГІ – сананың генетикалық және функционалдық байланыс бірлігі. Бұл ұстаным ғылыми психология- ның философиялық және методо- логиялық іргетасын қалайды. Психо- логия ғылымының негізгі принцип- терінің бірі – сана іс-әрекетті, іс-әре- кет саналы болуға тиісті дегенді ұс- танады. Санаастылы – психиканың түрлі саналанбайтын жүйелерін (мыс: санаалды мен санасыздық) не- месе олардың жиынтығын білдіретін жинақтаушы ұғым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *