РОДЖЕРС КАРЛ

РОДЖЕРС КАРЛ (1902-1987). Гуманистік психологияның, жеке тұл- ға психологиясының көрнекті өкіл- дерінің бірі – Карл Роджерс Илли- нойс штатында дүниеге келген. Көп- теген ғылыми қоғамдардың белсенді мүшесі болған. К.Роджрес өзінің психология ғылымына қосқан үлесі үшін Америка психологиялық ассо- циациясы тарапынан 1956, 1972 жж. екі мәрте марапатталған. Теория жә- не оның кәсіби психологияға әсері тұрғысынан К.Роджрестің еңбегі өте жоғары бағаланады.

К.Роджерстің еңбектері: «Психо-те- рапия және тұлғаның  өзгеруі»  (1954);

«Тұлғаның қалыптасуы: психотерапевт көзқарасы» (1969); «Карл Роджерс кездесу  топтары  жайында» (1970);

«Болмыс тәсілі» (1980) т.б.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *