РЕФЛЕКС

 

РЕФЛЕКС – сыртқы орта мен іштен келетін тітіркендіргіштерге ағзаның қайтаратын жауап реакциясы. Реф- лекс – лат. «бейнелеу» деген сөз (өз ойларын, бастан кешіргендерін тал- дау). Адам санасының өзін-өзі білуге, ішкі жан дүниесін, психикалық жай- күйін тануға бағытталуы. Р. ішкі пси- хикалық актілер мен күйлерді субъекттің өзіндік тану үрдісі. Реф- лексология – орыс ғалымы Б.М.Бех- терев (1857-1927) негіздеген меха- никалық бағыт. Р. адам психикасы- ның әрекетін сыртқы ортаның жүй- ке жүйесіне әсер етіп, оған тітірке- нуі деп санады да, психика мен сана- ны зерттеуден бас тартты. Рефлектор- лық теория – адамның мінез-құлқы мен психикасы оның белсенді қыз- метімен іс-әрекеті нәтижесінде рет- теліп отыратын материалистік көз- қарас. «Рефлекс» сөзінің мәні бейне- леу. Р.-тік теорияның негізін салған орыс ғалымы И.М.Сеченов өзінің

«Бас миының рефлексі» деген еңбе- гінде психикалық құбылыстардың шығуы мен дамуын материалистік тұрғыдан түсіндіріп, оның жоғары жүйке (мидың) қызметі екендігін ғылыми-табиғи тұрғыдан дәйектеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *