РЕФЛЕКСИЯ

РЕФЛЕКСИЯ (лат. reslexio – кейінге оралу) – бейнелеуді, сондай-ақ та- ным актісін зерттеуді білдіретін тер- мин. Әртүрлі филос. жүйеде Р.-ның мазмұны бірдей емес. Локтың ойын- ша, түйсік сыртқы заттармен тікелей ұштасады, ал бақылау сананың ішкі іс-әрекеттеріне бағытталғанда Р. ерекше білімнің бастамасы болмақ. Лейбниц үшін, Р. – адамның жан дү- ниесіндегі өзгерістерге көңіл бөліп, елеушілік, Юмнің ұйғарымынша, идеялар – сырттан қабылдайтын әсерлерді Р.-лау. Гегель үшін, Р. – екі түрлі нәрсенің мысалы, мән мен құбылыстың өзара бейнеленуі. «Рефлекстеу» термині сананы өз-өзіне үңілдіруді өз психикалық күйіне ой жүгіртушілікті сипаттайды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *