РЕСМИ ТОП

РЕСМИ ТОП – заңдық тұрғыдағы статусы бар, мүшелері қоғамдық ең- бек бөлінісі жағдайында олардың еңбегін ұйымдастыратын әлеуметтік тапсырысты іс-әрекетпен біріккен нақты не шартты әлеуметтік қа- уымдастық. Ресми топтың әрқашан белгілі бір нормативпен бекітілген құрылымы, тағайындалған не сай- ланған басшылығы, мүшелерінің нормативпен бекітілген құқықтары мен міндеттері болады. Ресми емес (бейресми) топтар – нағыз әлеу- меттік ұйымға жатпайтын, тек қызы- ғушылықтары ортақ екеңдігіне бай- ланысты қарым-қатынас жасайтын адамдар жиынтығы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *