РЕАКТОЛОГИЯ

РЕАКТОЛОГИЯ (лат.re – қарсы жә- не actio – әрекет) –жоғары сатыдағы жануарлар мен адамдардың мінез- құлық түрі ерекшеліктерінің нәти- жесі деп қарастыратын механистік концепция. Реактологияның негізін орыс психологі К.Н. Корнилов (1879-1957) қалады. Реактологияның басты ұғымы – тірі организмнің ор- таға бейімделі қимыл әрекетінің жылдамдығын, әсерін және реакция- ның өту түрлерін әртүрлі әдістер арқылы қарастыру. Р. өкілдерінің ұйғарымынша, рефлекстік түйсікті

«реакция» ұғымы деңгейіне дейін көтермелеу арқылы психологияның объективті және субъективті жақта- рын «қосақтау» мүмкіндігі артады. Бірақ мұндай синтездеуде жасанды- лық, сырттай формальды үйлестік айқын. Жасандылықтан туындайтын жаңа психологияның дұрыс міндеті мен оның бұрынғы мазмұнындағы күңгірт бағдар арасындағы қайшы- лықтардың мәні 1930 жылдардағы пікірталаста анықталғаннан кейін психологияда Р. ұғымы қолданылу- дан қалды.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *