РАХЫМБЕКОВ  ҒАНИ

РАХЫМБЕКОВ  ҒАНИ (1927-2005) –профессор, психология ғылым-да- рының кандидаты. 1978-1988 жж. дейін Қыздар педагогикалық инсти- тутында кафедра меңгерушісі. 1988- 1991 кафедра доценті, 1991-2001 жж. дейін Абай атындағы Алматы Мем- лекеттік институтының кафедра до- центі, 2002-2004 жж. дейін кафед- ра профессоры, 2004-2005 жылда- ры Қыздар педагогикалық инсти- тутының  профессоры. Еңбектері:

«Психологиялық-педа-гогикалық түсіндірме сөздігі» (1960)., «Психо- логические аспекты картографии и  карточтения»  (Алматы, 1982).,

«Зоопсихология и сравнительная психология» (Алматы, 2000) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *