ПСИХОНЕВРОЗ

ПСИХОНЕВРОЗ(психо… және грек. пеuroп – жүйке) – жеке адамның ойла- уы мен сөйлеу, сезім-эмоция, мінез- құлығындағы әртүрлі ауытқушылық- ты сипаттайтын психиатрия мен диагностикалық психоталдаудың басты ұғымы. Психоневроздың ны- шанына ұғынылмаған еріксіз қимыл- әрекетте сірескен психикалық шие- леніс себеп болады. П. кейде жыныс- тық құмарлықпен агрессиялық қи- мылдың шиеленісу барысында өр- ши түседі. П. үрей мен күдікті қозды- рып адамның жүріс-тұрысындағы қимыл аумағын иемделу мүмкіндігін тарылтып, оның мінезіне жағымсыз қасиетті жұқтырады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *