ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖАСАУ

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖАСАУ – адамдарға маманданды- рылған деңгейде психологиялық кө- мек көрсету үшін мекемелер мен ұйымдарда кұрылған арнайы қыз- мет жүйесі. Психологтың мүмкін- діктері – клиенттің өтініші бойын- ша мәселелердің іс жүзінде шешуге психолог-кеңесшінің қабілетті не қабілетсіздік мүмкіндіктерінің тізімі. Психологиялық кешен – адам өзінің физикалық және психологиялық кемшіліктері туралы қате (жаңсақ) пікірі. Мұндай пікірлер адам өзінің кемшіліктерін уайымдап, басқа адам- дардан жасырын түрде ойлап, оларды асыра бағалауыңда көрініс береді. Моральдық-этикалық талаптар – прак- тикалық психологтың моральдық- этикалық кодексіне сәйкес психолог- кеңесшінің жұмысына байланысты талаптар. Бұл кодекстің ережелері- нен психологтың әрекеттері ауыт- қығанда, психолог моральды, кей жағдайларда заңды түрде қоғам мек әріптестерінің алдында жауапкер- шілікке тартылаады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *